HOME O NAMA MISIJA I VIZIJA KONTAKT LINKOVI
 
OHSAS - 18001:2007, SCC, SGU

OHSAS 18001:2007 daje zahteve za sistem upravljanja zdravljem i sigurnošću pri radu s ciljem upravljanja rizicima po život i zdravlje radnika i drugih zainteresiranih strana, kao i stalnim poboljšanjem sigurnosti svih procesa koje organizacija sprovodi.

Istovremeno organizacija mora planirati procese, pripremiti i organizovati u skladu s važećim primenljivim zakonskim i podzakonskim propisima iz područja sigurnosti i zaštite zdravlja.

Specifikacija OHSAS 18001 kompatibilna je s normama ISO 9001 i ISO 14001, kako bi organizacijama koje to žele olakšala integraciju sva tri sistema u jedan integrirani sistem upravljanja.

Politika sistema mora sadržavati ciljeve koji se odnose na stalna poboljšanja zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu u zavisnosti  od utvrđenih i planiranih rizika. Ciljevi koji se odnose na zdravlje i sigurnost pri radu moraju biti uspostavljeni i održavani na svim relevantnim funkcijama i nivoima unutar organizacije, a gde je to moguće treba da budu i merljivi.

Mit Sicherheit in guten Händen.