HOME O NAMA MISIJA I VIZIJA KONTAKT LINKOVI
 
Seminar za Internog auditora prema ISO 19011:2011


TUV Adria Predstavništvo Beograd u saradnji sa Službom za sertifikaciju osoblja TÜV-a Thüringen iz Nemačke (TÜV®) organizuje:

Seminar za Internog auditora sistema upravljanja prema zahtevima standarda ISO 19011:2011

prema harmonizovanoj šemi Evropske Unije za edukaciju i registraciju osoblja


Seminar će se održati u periodu 11. – 13.04.2013. godine u Beogradu u Hotelu „Kasina“, sa početkom u 09,00 sati.

Seminar je namenjen organizacijama/preduzećima koje imaju jedan ili više sertifikovanih sistema upravljanja, koje se nalaze u fazi pripreme i implementacije ili imaju u planu implementaciju sistema upravljanja prema zahtevima ISO standarda.

Učesnici se osposobljavaju za obavljanje funkcije Internog auditora sistema upravljanja prema zahtevima standarda ISO 19011:2011, obrazovanja i motivisanja zaposlenih, te praćenja, procenjivanja i unapređivanja sistema upravljanja.

Učešće na seminaru Vam obezbeđuje:

• Priznato zvanje Internog auditora sistema upravljanja prema zahtevima standarda ISO 19011:2011.

• Upis u registar „Internih auditora“ Službe za sertifikaciju osoblja TÜV-a Thüringen iz Nemačke i

• Mogućnost samostalnog rada u novom zvanju u organizaciji/preduzeću.

Više informacija i formular za prijavu u prilogu kao download.Download:

Informacija o seminaru

Formular za prijavu za seminar


Mit Sicherheit in guten Händen.